Impressum

§ 5 TMG:

Reifen Krieg GmbH
Gewerbestraße 2
36119 Neuhof - Dorfborn

Duitsland

Telefoon: +49 6655 / 9162-0
Fax: +49 6655 / 9162-200

E-mail: info@reifen-krieg.de

Directeuren:
Mauro Pessi 

Registerrechtbank:

Amtsgericht Fulda

Registernummer:
HRB 5265

Btw-nummer:

 DE254438111

Aansprakelijkheidsuitsluiting:

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s werd met de grootste zorg opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen garantie geven. Als dienstenaanbieder zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht doorgestuurde of opgeslagen externe informatie te controleren of op punten te onderzoeken die naar een illegale handeling wijzen. Plichten informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren volgens de algemene wetten worden hierdoor niet aangetast. Een aansprakelijkheid ter zake is echter pas mogelijk vanaf het ogenblik waarop wij in kennis gesteld worden van een concrete inbreuk op de wet. Worden ons inbreuken op de wet bekend dan zullen wij deze onmiddellijk van onze website verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links


Onze website bevat links naar externe websites van derden op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de met links verbonden pagina’s is altijd de aanbieder of de exploitant van de pagina’s in kwestie verantwoordelijk. De met links verbonden pagina’s werden op het ogenblik waarop de link geplaatst werd op mogelijke wetsinbreuken gecontroleerd. Illegale inhoud was op dat ogenblik niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle is echter zonder concrete punten van een wetsinbreuk niet doenbaar. Wanneer wetsinbreuken bekend worden zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten


De door de exploitant van de pagina’s opgemaakte inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderhevig aan de Duitse auteursrechten. Reproductie, bewerking, verspreiding en elke wijze van gebruik buiten de grenzen van de auteursrechten vereisen de schriftelijke toestemming van de auteur resp. Opsteller. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor privaat, en niet voor commercieel gebruik. Indien de inhoud op deze pagina niet door de exploitant opgesteld werd dan worden de auteursrechten van derden nageleefd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als dusdanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op de auteursrechten vaststellen, deel ons dit dan mee. Wanneer wetsinbreuken bekend worden zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bescherming van de privacy


Het gebruik van onze website is in de regel zonder vermelding van persoonlijke gegevens mogelijk. Indien op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adressen) geregistreerd worden, gebeurt dit, indien mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht in het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail )veiligheidshiaten kan vertonen. Een perfecte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden om niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen door te sturen wordt hiermee uitdrukkelijk afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in geval van niet-gevraagde toesturing van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails.

Google Analytics, webanalysedienst


Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde. „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, dat echter met de methode _anonymizeIp() anoniem gemaakt wordt, zodat u niet meer aan een bepaalde aansluiting kunt toegewezen worden) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten te verlenen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk voorgeschreven is en wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er u echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u geregistreerde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en op het hierboven vermelde doel.

U kunt de registratie van de gegevens door Google-Analytics met werking in de toekomst herroepen door een deactivering-add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) voor uw browser te installeren.

Gebruik van facebook socialplugins


Onze website gebruikt SocialPlugins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA bedreven wordt (“Facebook”). De plugins zijn herkenbaar aan een van de facebook logo’s (witte „f“ op een blauwe tegel of een „duim omhoog“-teken) of zijn met “Facebook SocialPlugin” gekenmerkt. De lijst en het aspect van de Facebook SocialPlugins kan hier bekeken worden: http://developers.facebook.com/plugins.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke plugin bevat dan bouwt uw browser een rechtstreekse verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct naar uw browser gezonden en door deze in de website geïntegreerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin registreert en wij informeren u daarom over onze stand van kennis ter zake.

Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie dat u de pagina van onze website in kwestie opgeroepen heeft. Bent u bij Facebook ingelogd dan kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u met plugins interacteert, bijvoorbeeld de Like knop indrukt of een commentaar geeft, dan wordt deze informatie door uw browser direct naar Facebook gezonden en daar opgeslagen. Bent u geen lid van Facebook dan bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat.

Doel en omvang van de gegevensregistratie en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de betreffende aanwijzingen voor de bescherming van de privacy van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Bent u lid van Facebook en wilt u niet dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en met uw bij Facebook opgeslagen gegevens verbindt, dan moet u voor uw bezoek aan onze website van Facebook uitloggen.

Het is eveneens mogelijk Facebook-Social-Plugins met Add-onsv voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met een demo “Facebook blocker“.